جلسه مسئولین شهرستان با مدیر کل بهزیستی استان در فرمانداری / شورای اسلامی شهر خوانسار

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان: یارانه‌های دولتی جوابگوی خدمات نیست 🔸خوانسار- مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: دولت به این نتیجه رسیده

Read more