سد باغکل خوانسار

سد مخزنی باغکل
سد مخزنی باغکل

ساخت سد مخزنی باغکل از سال 1380 به طور جدی پیگیری شد و در سال 1384 عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد و در بهمن ماه 1389 آبگیری گردید. این سد در کیلومتر 2 جاده خوانسار اصفهان بر روی رودخانه باغکل احداث شده است.


View My Saved Places in a larger map