سرچشمه خوانسار یا پارک ملی سرچشمه خوانسار

پارک ملی سرچشمه
پارک ملی سرچشمه

یکی از مراکز گردشگری خوانسار است. این پارک با پهنه حدود ۱۵ هکتار در جنوب شهر در دامنه کوه خوانسار قرار دارد و طول سال و در فصل‌های مختلف پذیرای گردشگران از شهرهای استان ودیگر نقاط ایران است. وجود جنگل انبوه از درختان مختلف در دامنه کوه و جایگاه ها و سکوهایی که برای استراحت افراد و مسافران در نظر گرفته شده است بر زیبایی پارک ملی سرچشمه افزوده است.

مرزن‌گشت

مرزنگشت
مرزنگشت

چشمه طبیعی مجاور سرچشمه به تازگی دچار رنگ شده لیکن حوض پیر و حوض مرکزی سرچشمه کمتر شکل تصنعی به خود گرفته‌اند. این سه چشمه از میان شهر جریان می‌یابد و آب‌های شرقی بدان می‌پیوندد و تشکیل رودخانه خوانسار را می‌دهند. آب‌های شرقی از قسمت پائین‌‌ دست دامنه ، ایجاد مخروطه‌ افکنه‌هایی نموده اند که پاره ای از آنها در پای کوهستان قرار دارند.


View پیکان اسکندری in a larger map