سیل ویرانگر

07ششم مرداد ماه سال 66بارش ناگهانی باران و از ریشه کندن درختان و مسدود کردن مسیر عبور آب از رودخانه اصلی و ساخت و سازهایی که بر روی رودخانه کوچک آن سالها وجود داشت، همه دست به دست هم دادند تا نه تنها چهره شهر دگرگون شود، بلکه مرگ دلخراش ۲۴ تن از شهروندان در این حادثه اتفاق افتد.

مرحوم حسینعلی ساعی، روحانی خوشنام خوانسار، در آن سال به منظور ثبت این واقعه دردناک اثری منظوم را منتشر ساخت که به عنوان یکی از اسناد به جا مانده از این حادثه قابل توجه می باشد.

مرحوم ساعی تعداد کشتگان را ۲۴ نفر عنوان نموده که بر اساس اشعار سروده شده ۴ زن و ۳ کودک نیز در جمع آنان حضور دارند.

در مقدمه این اثر آمده است :

چون در روز سه شنبه ششم مرداد ماه ۱۳۶۶ خورشیدی در ساعت ۲ بعد از ظهر به فاصله چند دقیقه بارندگی شدید توأم با رعد و برق سیلاب مهیبی از همه جا بر شهرستان خوانسار وارد شد و به فاصله ۱۶ دقیقه ربعی از ساعت، خوانسار را به ویرانه تبدیل کرد و تلفاتی نیز در بر داشته است.

بدین جهت اینجانب حسینعلی ساعی خوانساری این واقعه رقت بار را به نظم آورده تا آثاری باشد جاودانی امید است که این حادثه غم انگیز را در این منظومه به دقت مطالعه فرمایید.

توضیحات تکمیلی و خاطرات ان روز به مرور ثبت خواهد شد …